Kubilay Anıtı
Askerliğini yedek subay olarak Menemen’de yapmakta olan öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay,Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki ile birlikte, 23 Aralık 1930 tarihinde Cumhuriyet karşıtı bir grup tarafından şehit edilmiş, Cumhuriyet Rejimi’nin1925 yılındaki Şeyh Sait isyanından sonra tanık olduğu ikinci önemli irtica girişimi olan bu olay, tarihe ‘Kubilay Olayı’ olarak geçmiştir.

Olay toplumda büyük bir etki bırakmış ve Kubilay ‘Devrim Şehidi’ olarak simgelenmiştir. Menemen’de Kubilay ile birlikte şehit olan,Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki adına bir anıt yapılması için yardım kampanyası başlatılmış,kısa sürede yeterli para toplanarak oluşturulan komisyon tarafından proje yarışması düzenlenmiştir.Heykeltıraş Ratip Aşir’in projesi  birinci seçilerek,1934 yılında şehre hakim olan Yıldıztepe’de anıt yapımına başlanmış ve bir yıl içerisinde tamamlanmıştır.

 

 

Şehre hakim noktada dikilen anıta sekizer taş basamakla çıkılır. Birinci grup merdivenden sonra bir alan bırakılmış olup ikinci grup sekiz basamaklı taş merdivenle anıtın dikili olduğu anıt alanına çıkılır. Kırmızı granit taştan yapılmış altıgen kaide üzerinde her yüzeyde yazı bulunur. Merdivenin tam karşısında yer alan yüzde ‘’BIRAKTIKLARI EMANATİN BEKÇİSİYİZ’’ yazısı, onun yanındaki yüzde ise 23.12.1930 tarihi yer alır.

 

 

Diğer cephede, heykelin alt kısmında şehit düşen Kubilay’ın ve iki askerin adları, altta doğum yerleri, doğum ve ölüm tarihleri yer alır. Sırasıyla ŞEVKİ-KUBİLAY (Hanya) HASAN isimleri görülür. O kısmın üzerinde 12 kenarlı, Menemen’e bakış yönünde içi çukur tutularak, iç kısmına heykel yerleştirilecek şekilde yüksek taş bir gövde kısmı ve onun üzerinde uzun 4 köşeli  yüksekçe anıt taşı yer alır. Gövde kısmında Menemen yönünde dikilmiş erkek heykeli, Kubilay yazısının aksı üzerinde 21 satırlık dikili kitabenin üzerine basmış tarzda, çıplak vücutlu, bir kumaş parçası belinden aşağı kısmi harmanlayarak sağ elinin avucundan aşağı doğru sarkmaktadır. Sol kolu yukarı kaldırılmış olup elinde mızrak taşımaktadır. Heykelin başı az saçlı olup yüzü keskin hatlıdır. Omuzların geniş, vücudu atletik yapılı olup bacakları açık, güç timsali olacak şekilde tasvir edilmektedir. Anıtın etrafı yeşil saha olarak düzenlenmiş olup park görünümündedir.