Mavradis Köşkü(Papaz Evi)
Mavradis Köşkü, kapısından penceresine, bahçe duvarından çatı ve bodrum katına kadar bütün özellikleri ile korunmuş, ayakta kalabilen Menemen’in eski ve ender yapılarından biridir. İlçe merkezin de yer alan ve bir İtalyan mimar tarafından rum tüccarın kendisine yaptırmış olduğu , iki katlı, sağ tarafı yuvarlak kubbeli kargir bir yapıdır.

Bir İtalyan mimar tarafından papaz evi olarak inşa edilmiştir.

Evin girişi cephenin sağında kubbeli kısmın birinci katından sağlanmıştır. Giriş kapısı yuvarlak kemerli olup kemer ortasındaki kilit taş üzerinde yaprak motifi, motifin altında 1908 tarihi vardır. Kemerin iç kısmı demir parmaklıklı kapının ışığıdır. Kemeri taşıyan dekoratif ikişer sütunce vardır. Kemerin üst köşelerinde taş kabartma çiçek, yaprak ve rozet motifleri görülür. Kemer altı iki sıra düz faskiye ile dekore edilmiştir. Kemeri taşır görünümündeki sütunceler başlıkları bir sıra ion kymationu  bir sıra profil silmelidir.

 

Birinci katta demir parmaklıklı bir pencere bir kapı yer alır. Bu katta duvar örgüsü muntazam kesme taş örgülüdür. Kapı ve pencere arasında palmet motifli taş kabartma, dekoratif bir konsol vardır. İkinci katta tek atkı içine alınmış iki pencere vardır. Atkı üzerinde, yanları volütlü istiridye motifi taş süsleme, pencere üst kenar ortalarında ise palmet yapraklı kilit taş motifleri görülür. Pencerelerin alt kısımlarındaki panolarda açılmış palmet yaprağı motifleri ve panolar arasında yine palmet motifli dekoratif konsollar yer alır. Üst sırayla yukarıya doğru iki faskiyeli friz, düz bir bant, dentil sırası, yarım ay oymalı bir silme ve üçgen alınlık kısmı görülür. Alınlık içi aynı düzenleme ile dekore edilmiştir. Tepe aroteri yaprak motiflidir.

 

Binanın sağ kısmını teşkil eden kule görünümlü unsurda kapı üzerinde köşeleri kilitli taşla dörtgen bir süs penceresi ve onun üzerinde, pencerelerin üzerinde devam eden plastik bezeme görülmektedir. Bu kısmın üzerinde tuğla örtülü saçaklık şeklinde olup kubbe kasnağını çevreler. Kubbe kasnağı yayvan yalancı kemerli, kemerleri destekleyen yivli düz başlıklı sütunceler görülür. Kemerli kısmın üzerinde dilimli bir silme onun üzerinde takribi 30 cm. genişliğinde kiremit örtülü saçak ve saçağın iç konturundan başlayan kubbe yer alır. Kubbe betondur. Bezemeli saçak silmesi yan duvarlarda diğer cephelerde devam eder.