Mühürlü Sultan (Kız Veli) Türbesi

 Camii Kebir Mahallesi’nde, İlçe Müftülük binasının yanı başında yer alan türbe, halk arasında ‘Kız Veli’, ‘Mühürlü Sultan’ ve ‘Kadın Türbe’ adlarıyla anılmaktadır. Halk arasında ‘yatır’ olarak da tanınan türbenin Kırklardan Veli Kız’a ait olduğu rivayet edilir. Giriş kapısının üzerinde yer alan kitabesi kaybolduğundan inşa ediliş bilgilerine ulaşılmayan türbenin, yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilmektedir.