Mühürlü Sultan (Kız Veli) Türbesi
Camii Kebir Mahallesi’nde, İlçe Müftülük binasının yanı başında yer alan türbe, halk arasında ‘Kız Veli’, ‘Mühürlü Sultan’ ve ‘Kadın Türbe’ adlarıyla anılmaktadır. Halk arasında ‘yatır’ olarak da tanınan türbenin Kırklardan Veli Kız’a ait olduğu rivayet edilir. Giriş kapısının üzerinde yer alan kitabesi kaybolduğundan inşa ediliş bilgilerine ulaşılmayan türbenin, yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilmektedir.

Sekizgen gövdeli kare planlı tek kubbeli bir türbedir.

Sekizgen gövdeli türbenin ön kısmında kare planlı portal hücresi yer alır. Yuvarlak planlı bir girişe sahip olan türbenin kapısı ahşaptır. İki yan tarafında portal nişleri yer almaktadır. Giriş kemerinin iç kısmında üçgen mukarnaslı süslemeler yapılmıştır. Bu bezemenin altında kare şeklinde kitabe boşluğu yer alır. Türbenin çatısı kiremit örtülüdür. Tek kubbeli türbenin demir kafesli dört penceresi vardır.