Kasımpaşa Türbesi
Kare plandan kubbeye geçişi yüksek sekizgen planlı tambur ile oluşturulmuş iki sıra tuğla bir sıra taş duvar şeklinde örgüsü olan kiremit çatı ile örtülü Osmanlı Dönemi mimari özellikleri gösteren bir türbedir.

 Kasımpaşa Türbesi,  Kasımpaşa Mahallesi, Türbe Sokak’ta yer alan ve günümüzde tamamen yenilenmiş olan Kasımpaşa Camii’nin güneydoğusunda yer alır. Türbe’nin Kasım Paşa ve oğlu ya da Kasım Paşa’nın 1407 yılındaki Girit Savaşı’nda üstün başarı gösteren bir askeri için yaptırıldığı söylendi. Kalıntılarda türbenin ilk başta camiye bitişik olarak yapılmış olduğu anlaşılır.

 

 

Sekizgen gövdeye sahip olan türbenin üç duvar yüzü camii duvarı ile kaynaşmış durumdadır. Eyvan görünümlü bölümün dörtgen yapıya eklenmesi suretiyle bir ön mekan oluşturulmuştur. Sembolik lahit hücresine giriş kapısının üzeri yay kemerli olup dilimli taş oyma motiflidir. Bu kısmın altında Osmanlıca bir kitabe mevcuttur. Taç kapı cephesinde penceresi bulunmayan türbenin diğer cephelerinde üst kısmında toplam 5 adet küçük penceresi alt sırada demir parmaklı 4 penceresi bulunmaktadır. Altta bulunan pencerelerin üzeri ters L motifli hatıllı taş örgü sisteminde kemer pozisyonunda dekore edilmiş olup bunun altında dört sıra tuğla taş sisteminde kemer görünümüne sahiptir.