Cezayirli(Çerkez Camii)

 Kasımpaşa Mahallesi’ndeki Cezayirli Camii halk arasında Çerkez Camii olarak anılır. İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte abdest musluklarının üzerindeki kitabede caminin 1152/1730-1740’ta tamir edildiği; dıştaki bir çeşmeye ait olan kitabe de ise Sultan Cezayirli Mehmet Hoca’nın 1156/1743’te buradaki çeşmeyi yaptırdığı yazılıdır.