Cezayirli(Çerkez Camii)
Kasımpaşa Mahallesi’ndeki Cezayirli Camii halk arasında Çerkez Camii olarak anılır. İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte abdest musluklarının üzerindeki kitabede caminin 1152/1730-1740’ta tamir edildiği; dıştaki bir çeşmeye ait olan kitabe de ise Sultan Cezayirli Mehmet Hoca’nın 1156/1743’te buradaki çeşmeyi yaptırdığı yazılıdır.

 Dikdörtgen  planlı harim ile önünde son cemaat yeri ve bu yapıya birleşik minareden oluşan cami.

 

Dikdörtgen planlı olan camiinin harimi ahşap düz tavanla örtülüdür; önünde son cemaat yerine birleştirilmiş minare bulunmaktadır; minare silindirik gövdeli,kısa olup, tek şerefeli ve mukarnaslıdır.

 

Onarım görmüş olan camiinin minaresi orijinalliğini korumaktadır. Ahşap tavanlı son cemaat yeri demir doğramalarla kapatılmıştır. Harim içerisinde yuvarlak kemerli derin niş şeklinde mihrap ve iki pencere bulunmaktadır. Mihrap nişi üzerinde bitkisel bezemeli tepelik yer almaktadır. Ortası balkon şeklinde çıkıntılı 4 ahşap direğe dayalı kadınlar mahfiline giriş kapısının sağından ulaşılmaktadır. Son cemaat yerine bitişik olan minare,silindirik gövdeli ve güdüktür. Tek şerefeli olan minare, mukarnaslıdır. Son cemaat yerinin kuzeybatı dış duvarında bulunan çeşme üzerinde ise Cezayirli Mehmet Hoca tarafından tamir ettirildiğini belirten bir onarım kitabesi mevcuttur. Aynı özellikleri gösteren diğer bir cami Cezayir’de bulunmaktadır.