Gazez Camii
Menemen’de yer alan Gazez Camii ilk kez yazılı olarak Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde yer almıştır. Ahıhıdır Mahallesi’nde yer alan ve Evliya Çelebi’nin ‘’Gazaz Camii’’ olarak bahsettiği Gazez Camii’nin giriş kapısı üzerinde bulunan kitabenin 983/1575-1576 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde hemen hemen hiç karşılaşamayan bu tür kemerlerin en erken örneği Konya Alâeddin Camii’nin avlusundaki anonim kümbette görülür.

Üç kubbeli son cemaat yeri olan, tek kubbeli kare mekanı, tek taş minaresi olan, geniş avlu içinde yer alan bir camidir. Aslına uygun olarak onarım görmüştür. Cami avlusunun önünde Kaymakam Kemal Bey Yunanlılar tarafından, Asteğmen Kubilay Bey de tarikat tarafından şehit edilmişlerdir.

 

Kare planlı, önde 3 kubbeyi taşıyan 4 sütunlu, sütunlardan soldaki bitkisel sütun başlıklı, diğerleri dikdörtgen prizması şeklinde olup sütunların üzeri bezemelidir. Son cemaat yerinden yayvan yay kemerli bir cümle kapısı, kapının üzerinde bir yalancı kemer yer alır. Kapının sağında ve solunda sağır kemerli birer niş ve sivri kemerli birer pencere bulunur. Giriş kapısı , yayvan sivri kemerli olup üzeri taş nervür işçiliklidir. Kapı kanatları demir, üzerleri yüksek kabartma büyük gül bezeklidir.

 

İç Kısım

 

Kıble duvarının sağ tarafında ahşap, sade işçilik gösteren bir minber yer alır. Duvarın ortasında yuvarlık kemerli mihrap vardır. Mihrabın üzeri yeşil fon üzerinde altın yaldızlı alçı kabartma yaprak, çiçek-dal motifli bir süsleme görülür. Mihrabın üst sağ ve sol taraflarında, yazıları vitrayla oluşmuş iki süsleme penceresi yer alır. Vaiz kürsüsü, mihrabın solunda olup sütun kaidelidir. Camide toplam 8 pencere vardır. Kare planlı kubbeye geçiş köşelerdeki yarım yuvarlaklarla sağlanmıştır. Giriş kapısının solundaki demir korkuluklu merdivenle kadınlar mahfiline inip çıkılır.