Mahkeme Camii
Menemen’in Camiikebir Mahallesi’nde bulunan; Tek kubbeli,üç mihraplı ve kargir bir cami olan Mahkeme Camii, halk arasında ‘’Mehmet Paşa Camii’’ ve ‘’Çivili Camii’’ adlarıyla da anılır. Kesin inşa tarihi bilinmeyen Camii ile ilgili ilk bilgiyi, 17. yüzyılda ilçeyi ziyaret eden Evliya Çelebi vermiş, adını ‘’Mahkeme Camii’’ olduğunu yazmıştır. Camii’nin avlusuna açılan batı ve güneydoğu girişlerinde sırasıyla 1275/1858-1959 ve 1324/1906 tarihli tamir kitabeleri bulunmaktadır.

Menemen olayında Şehit Asteğmen Kubilay’ın başını kesip ayaklanan kişilerin mahkeme edildiği cami olduğundan halk arasında Mahkeme Cami  olarak bilinir.

 

Tek kubbeli, üç mihraplı kargir bir camiidir. Üç demir kapı ile son cemaat yerine girilmektedir. Ön cephede bir pencere bir kapı olmak üzere dört pencere yer almaktadır. Girişin iki tarafında ahşap bölmelerle üst kattaki kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Kadınlar mahfilinin çevresi, ahşap korkuluklu olup orat kısımda yuvarlak bir çıkıntı şeklinde bir balkon kısmı vardır. Mahfili altı ahşap sütun taşımakta olup sütunların üzeri alçı ile sıvalıdır ve yağlıboya ile boyanmıştır.

 

Ana mekanın girişinin sağında ve solunda iki yayvan kemerli yan sütun vardır. Kemerlerin dayandığı sütunların biri kadınlar mahfilini taşıyan bir sütun, ortada bir sütun ve kıble duvarı üzerinde bir sütüncedir. Orta sahın hizasındaki tek kubbe kırmızı, sarı, yeşil renkler kullanılarak dekore edilmiştir. Alt sıradan yukarı doğru birinci sıra geometrik motiften oluşan bir süslemedir. Onun üst kısmında siyah zeminli rozetler için sarı yaldızla yazılmış (lev en zenna) suresi yazıtları vardır. Bu yuvarlak rozetler arasında beyaz zemin kırmızı boyalı köşebentleri olan kartuşlar yer almıştır. Kubbenin tam ortasında siyah zemin üzerine sarı yaldızla Ayet’el Kürsi Suresi yazılmıştır. Bu yazının etrafında 15 adet salbekli madalyon motifi görülmektedir.  Yan sahanların tavanı düz ahşap tavandır.

 

Mihrap; kıble duvarının ortasında yer alır. Her iki yanında korint başlıklı sarı yaldız boyalı sütunlar vardır. Sütunların üstündeki friz kısmında bir sıra dentil, bir sıra meander motifi yer alır. Sağ ve sol uçlarda pişmiş topraktan iki tepelik yer alır. Mihrabın içi beyaz fayansla döşenmiş; bir sıra mavi fayans da içi dikdörtgen bir çerçeve şeklindedir. Mihrabın sağında 12 mermer basamaklı minber solunda ahşap vaiz kürsüsü yer almaktadır. Yan eyvanlarda kıble duvarında küçük birer mihrap vardır. Bunların içi de beyaz fayans ile kaplıdır. İç mekan tabandan pencere hizasına kadar mavi fayansla kaplıdır. Dört duvarın hepsinde siyah zemin üzerine sarı yaldızla yazılmış kitabeler vardır. Yuvarlak şekilli olan bu kitabelerde dört halife adı, Hasan, Hüseyin ve Allah kelimeleri yazılıdır. Toplam 8 adettir. Kıble iki yan duvarlarında üçer adet olmak üzere 8 pencere vardır. Pencereler yuvarlak kemerli, demir parmaklıklıdır. Şadırvan; 6 sütun üzerine oturan, kurşun kaplı, tek kubbeli, sekizgen gövdelidir. Sekizgenin her yüzeyinde bir çeşme ve oturma kısmı vardır.