Neon Teikhos

 Kent, ilk olarak MS 100 Yıllarında Yunan tarihçi Strabon tarafından anılır. Yanık Köy’e bakan Antik Sardene (Dumanlı Dağ) eteklerinde yer alan kent, Yanık Köy’e varıldığında uzaktan da seçilebilmektedir. Bir tepenin üzerinde, adeta bir taç gibi yer alan Neon Teikhos’a Rumlar Arkhangelos (Baş Melek) Hisarı, Osmanlı’da ise Kayacık Hisarı denilmekteydi. Neon Teikhos’a bazı kaynaklarda ise Ceneviz Kale denmektedir. Sözcük anlamı ise Yeni Duvar, Yeni Sur veya Yeni Kale’dir. Aiollar, Troia Savaşı’ndan bir asır sonra MÖ 1100 Yıllarında Batı Anadolu kıyılarına göç etmeye başladıklarında Kyme’ye gelirler. 

 

 Larissa’daki Pelasglar’ın direnişi üzerine kentin 6 km uzağındaki Neon Teikhos’u kurarlar. Buradan yaptıkları akınlarla Larissa’yı ele geçirirler. Aiol Birliğinin üyesi olan, 12 Aiol şehrinden biri olan Neon Teikhos, diğer kentler gibi ne Lydialı’larla ne de bu devleti ortadan kaldıran Pers İmparatorluğu ile başa çıkabilmiştir. Helenistik dönem’de Pergamon Krallığına bağlanan kentin bastırmış olduğu paraların ön yüzlerinde Athena başı, arka yüzlerinde ise baykuş resmi bulunmaktadır. Bizans döneminde Arkhangelos (Baş Melek) adı ile Smyrna’ya bağlı bir piskoposluk merkezi olmuştur. 13. yüzyılda Saruhan Beyliği’nin eline geçen kent, Türkler tarafından Kayacık olarak adlandırılmış, son olarak 15. yüzyılda Osmanlı Padişahı Çelebi Mehmet tarafından İzmir’e yapılan sefer sırasında Cüneyd Bey’in elinden alınmıştır.