Vizyon
Menemenimizi; planlı, çevreye duyarlı, refah seviyesi yüksek, tarihi-kültürel değerleri korunan ve tüm kent dinamikleriyle gelişen, tarım, sanayi ve ticarette lider bir kent yapmak.