Antik Panaztepe Yerleşimi

 Menemen’in 13 km batısında, Yeditepeler adıyla anılan tepeler topluluğunun kuzey ucundaki doğal bir tepenin üzerinde bulunan Panaztepe, 1982 yılında  Manisa Müzesi’ne satılan birtakım arkeolojik eserlerin kaynağının araştırılmasıyla ortaya çıktı.

 

 Önemli arkeolojik değere sahip bu eserin Menemen yakınlarında ki Panaztepe’den geldiğinin belirlenmesi üzerine araştırmalar bu bölgede yoğunlaştı.1985 yılında kurtarma kazısı şeklinde başlayan ve bilimsel kazı statüsünde dönüşen çalışmalar sonucunda burada Miken Uygarlığı’na ait antik şehir kalıntıları bulunmuştur. Kalıntılar arasında liman ile mezarlık da ortaya çıkmıştır. Gediz Nehri’nin taşıdığı alüvyonlar, Panaztepe ve çevresinin zaman içinde dolmasına yol açmıştır. Bugün kıyıdan 10 km içeride yer alan tepenin, tarih öncesi dönemlerde İzmir Körfezi’nin kuzey kesiminde stratejik bir konuma sahip olan bir ada yerleşimi olduğu düşünülmektedir.

 

 Yerleşim bazı kesintilerle birlikte Erken Tunç Çağı’ndan Osmanlı Dönemine kadar iskân görmüştür. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan Erkanal başkanlığında bugüne kadar yapılan kazı çalışmaları sonucunda elde edilen veriler Panaztepe’nin yalnızca Anadolu’daki diğer komşu kültürlerle değil, aynı zamanda Kıta, Yunanistan, Girit, Ege Adaları, Mısır ve Doğu Akdeniz gibi çevre kültür bölgeleriyle de köklü ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir.