Traktör ve Tarım Aletleri Kullanımı Eğitimi
  • 21.01.2020 - 24.01.2020

  • 09:00 - 16:00

  • Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

En az B sınıfı ehliyet şartı aranmaktadır.