Güncel Aktiviteler

Sinemamızda Bu Hafta

Linkler

Misyon - Vizyon

 

 

Misyonumuz;

Menemen’deki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, çevre ve imar alanlarında olmak üzere, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde  adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile yürütmek; tarihi yerler ve ticari potansiyel gibi zenginlikleri de değerlendirerek, beldenin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve Menemen’in gelişmişlik düzeyini yükseltmektir.

  Vizyon ise,

Belediyemizin ideal geleceğini sembolize eden, uzun vadede neleri yapmak istediğimizin güçlü bir anlatımıdır. Menemen Belediyesinin hedefi; çağdaş, insan odaklı hizmet sunan, halk ve sivil toplum kuruluşlarıyla bütünleşmiş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan, sosyal belediyecilik ilkesinden hareket eden, geleceğe yönelik çalışmaları esas alan, ihtiyaçlara duyarlı, her türlü olumsuzluğu bertaraf edecek alternatifler üreten bir kuruluş olmaktır.

Bu amaçla;

Ø Demokrasi ve insan haklarını konusunda çok daha duyarlı,

Ø Kişi başı daha fazla yeşil alan,

Ø Kişi başı daha fazla sanat ve kültürel faaliyetler,

Ø Eğitimli, mesleki bilgisi üst seviyede, yeterli sayıda, görevine bağlı, etik şartlara sahip, güler yüzlü hizmete odaklanmış personelin katkılarıyla,

Ø Yeterli hizmet ve araç ekipman parkına sahip,

Ø Birimler arasında koordinasyonu sağlamış uyumlu ve sağlıklı işleyen hiyerarşik yapıda, bir Menemen Belediyesi hedeflenmiştir.

Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmesi diğer yandan da ulaşılabilir olması amacıyla Vizyonumuz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Vizyonumuz;

Hizmet kalitesinde geri dönüş olmadan, en iyi hizmeti veren ve sürdürülebilir kalkınma yolunda liderliği kabul edilen bir kuruluş olmaktır.

  

 
Menemen Belediyesi © 2008
Şehit Kemal Cd.No:5 Menemen - İZMİR
Telefon: (232) 832 16 65 Faks: (232) 832 00 06  
www.menemen.bel.tr - iletisim@menemen.bel.tr