Güncel Aktiviteler

Sinemamızda Bu Hafta

Linkler

İnsan Kaynakları

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
 

İnsan kaynakları yönetimi kurumda rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir. Bu faaliyetler o şekilde düzenlenmeli ki, bir taraftan kurum amaçlarını gerçekleştirilebilsin, diğer taraftan çalışanların ihtiyaçları karşılanabilsin ve aynı zamanda da kurumun topluma karşı sorumlulukları yerine getirilebilsin.

Bu tanım iki tip çalışmayı içermektedir. Bunlardan birincisi eskiden personel yönetimi olarak adlandırılan işe alma, sınav yapma, sınıflandırma, atama, sicil düzenleme, yükseltme gibi konularla ilgili bilgi, beceri, yöntem ve uygulamaları kapsayan tekniklerdir. İkincisi ise insan kaynağına ilişkin politikalar, planlar, işçi-işveren ilişkileri, çevresel ve örgütsel gelişmeler karşısında personelin durumu gibi daha geniş kapsamlı stratejileri içerir.

 Modern anlamda insan kaynakları yönetimi bir taraftan personelin bulunmasını, seçilerek işe yerleştirilmesini içerirken, diğer taraftan da personelin eğitimi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve haklarının verilmesi gibi güdüleme ve etkileme faaliyetlerini de kapsar.

Bu faaliyetlerin tümünü gerçekleştirebilmek için kurumlar akılcı bir insan gücü planlaması ve programlaması yapmak zorundadırlar. Kurumun kendi başına insan gücü kaynağına  doğrudan ulaşabilmesi ve personeli istihdam ederek değerlendirebilmesi hayli güçtür. Bu nedenle Belediyemizde insan kaynakları yönetimi adı altında uzmanlaşmış bir bölümün faaliyette bulunmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu ihtiyaçları karşılamak ve gerekli çalışmaları yapmak için aşağıdaki birimler kurulup hizmet vermek üzere İK. ve Eğitim Müdürlüğü organizasyonu oluşturulmuştur.

 

1-ÇÖZÜM MASASI UYGULAMASI

 

* Menemen halkının medeni ve müşterek ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için, kaliteli yönetim anlayışıyla kaliteli hizmet sunmak ve bunu sürekli kılmaktır.

 

Her kamu kurumu gibi Menemen Belediyesi’nin de var oluşunun kaynağı olan insana, çağdaş anlamda saygı duyulmasını sağlayacak hizmetleri yürütmek,

  

İktisadi ve beşeri kaynakların etkin ve verimli biçimde kullanımını sağlamak,

 

*   Stratejik planlama ve bilimsel öngörüler dikkate alınarak yapılacak çalışmalarla problemlerin daha ortaya çıkmadan önlenmesi esas almak,

  

* Hizmetlerin zamanında ve gerektiği şekilde vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamak,

 

*  Toplam kalite anlayışının bir belirleyicisi olarak, kurum içinde sürekli eğitim aracılığıyla personelin kaliteli hizmet sunma yeteneğinin geliştirilmesi ve iletişim araçlarıyla işlemlerin yerinde ve zamanında gerçekleşmesini sağlamak,

 

Yukarıda sayılan hizmet ilkelerini benimseyen ve bunları gerçekleştirmeyi amaçlayan  Menemen Belediyesi, halkının istek, şikâyet ve taleplerini kendileri adına takip edecek Çözüm Masası uygulamasını başlatmak, Müracaatlar ve Internet ile gelen talepler yazılı hale getirilerek, konu ile ilgili müdürlüğe yazılı form halinde bildirilmek. Yapılan müracaatların inceleme sonuçları ve gerçekleştirilen işlemler müracaat sahibine 48 saat içerisinde geri dönerek bilgi vermek, Bunda sürekliliği ve tutarlılığı sağlamak.

 

 

2-İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ: İş değerleme, iş analizi, performans değerleme, kariyer planlama, görev tanımları ve yeniden yapılanma üzerinde çalışmalar yapmak, Belediyede bu konuda yapılan çalışma süreçlerine katılmak.

 

3-EĞİTİM VE KURSLAR BÖLÜMÜ: Belediye bünyesinde görev yapmakta olan tüm personelin bilgi beceri ve verimliliğini arttırmak, yeteneklerini geliştirmek amacıyla hizmet içi ve hizmet dışı eğitimlerini sağlamak, gerek kurum içi gerekse kurum dışı seminer, toplantı, kurs ve panellerle ilgili birimlerden personel göndererek, personelin verimliliğini artırma çalışmaları yapmak

 

4- İŞ VE MESLEK EDİNDİRME BÖLÜMÜ: İş başvurularının kabulü, İşsizlere iş bulma konusunda kamu ve özel sektör ile işbirliği yapılarak istihdam yaratılması, Özel sektör istekleri doğrultusunda meslek edindirme kursları düzenlenerek işçi ile iş uyumunun sağlanması, Gerektiğinde eğitim kurumları ile koordinasyona gidilerek Çıraklık ve mesleki eğitim merkezi vb. kurumlardan meslek edinme konusunda yararlanmanın yollarını aramak, Bu bilgiler doğrultusunda bir işsiz veri tabanı oluşturularak devamlılığı sağlamak.

 

5-SİSTEM GELİŞTİRME VE DÖKÜMANTASYON BÖLÜMÜ: İK. Bölümün çalışmalarını rapor haline getirerek ilgili müdürlüklere veri kaynağı oluşturmak, Organizasyon ve görev tanımların güncelleştirmek, yayınlamak ve takibini yapmak, Bilgi bankası oluşturmak ve verileri güncel tutarak istenildiğinde ilgili müdürlüklerin kullanımına sunmak. İK müdürlüğünün diğer yazışmalarını yapmak

 

 

Soru ve Sorunlarınız için ulaşabileceğiniz numaralarımız;

 

Direk çözüm hattı : 0.232. 831 3344

 

Fax : 0.232.832 1665/112 - 0.232.832 0006

 
  

 
Menemen Belediyesi © 2008
Şehit Kemal Cd.No:5 Menemen - İZMİR
Telefon: (232) 832 16 65 Faks: (232) 832 00 06  
www.menemen.bel.tr - iletisim@menemen.bel.tr